Hoppa till innehållet

Vägar till mer information

Länkar för dig som vill lära dig mer

Vill du lära dig mer om funktionshinderspolitiken? På den här sidan hittar du länkar och dokument som kan vara till hjälp.

Lär dig mer om de fyra arbetssätten

På MFD:s webbplats kan du hitta mer information om de fyra arbetssätten.

Klicka på knappen om du vill öppna någon av webbsidorna i en ny flik i webbläsaren.

Principen om universell utformning

Befintliga brister i tillgängligheten

Individuella stöd och lösningar för individens självständighet

Förebygga och motverka diskriminering

Lär dig mer om Agenda 2030

På MFD:s kunskapssida om Agenda 2030 kan du bland annat lära dig om målen i Agenda 2030 ur ett funktionshindersperspektiv och hur man kan inkludera fler i arbetet. Du kan också ta del av reportage och filmer.

Klicka på knappen om du vill öppna webbsidan i en ny flik i webbläsaren.

Agenda 2030

Digin.nu

Digin.nu är en myndighetsgemensam webbplats för dig som vill eller behöver veta mer om digital inkludering och tillgänglighet. Fokus ligger på information, inspiration och vägledning.

Webbplatsen drivs gemensamt av Post- och telestyrelsen, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för tillgängliga medier.

Klicka på knappen om du vill öppna webbplatsens startsida i en ny flik i webbläsaren.

Digin.nu