Hoppa till innehållet

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. För att vi ska nå målen behöver alla kunna bidra, oavsett funktionsförmåga. Alla ska också gynnas av resultatet av arbetet. Därför måste man utgå från olika människors olika erfarenheter, förutsättningar och behov, både i det övergripande arbetet och vid enskilda insatser. Det gemensamma målet med Agenda 2030 är att uppnå ett hållbart samhälle.