Hoppa till innehållet

Begreppet aktiv involvering är nära kopplat till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I konventionen står det bland annat så här: ”I utformning och genomförande av lagstiftning och riktlinjer för att genomföra denna konvention och i andra beslutsfattande processer angående frågor som berör personer med funktionsnedsättning ska konventionsstaterna nära samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning, däribland barn med funktionsnedsättning, genom de organisationer som företräder dem”.

I webbutbildningen använder vi istället begreppet dialog för att beskriva arbete som relaterar till aktiv involvering.