Hoppa till innehållet

Regeringen beslutade 2021 om en ny strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken. Strategin gäller för åren 2021–2031.

Läs mer i regeringsbeslutet om strategin.