Hoppa till innehållet

Normer kan beskrivas som oskrivna regler i samhället som alla som finns i samhället behöver förhålla sig till. Normer kan sägas vara det vi i ett samhälle tycker är okej och inte okej, vilket betyder att normer förändras i såväl tid som rum. I ett land kan olika normsystem finnas parallellt i olika grupper i samhället.