Olof Elander utredare, Myndigheten för yrkeshögskolan:
Vår myndighet jobbar med utbildningsfrågor och alla vinner på ett jämlikt och tillgängligt samhälle.

Fredrik Malmberg generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Det är en värdemätare på om ett samhälle är anständigt och till för oss alla.

Lena Ceesay kommunikatör, Upphandlingsmyndigheten
Vi upphandlar saker för 800 miljarder så självklart ska vi upphandla varor och tjänster som alla i samhället kan använda.

Speaker:
Sverige ska vara ett samhälle där alla kan vara delaktiga, ung som gammal.

Delaktighet handlar om att en person aktivt kan medverka i och vara en del av samhället.

Det innebär att i hög utsträckning kunna välja självständigt fatta egna beslut och påverka sitt eget liv.

Delaktighet förutsätter att tjänster, produkter och miljöer är tillgängliga.

Det gäller alla områden, som arbetsmarknaden skolan och andra offentliga miljöer.

För att uppnå detta måste vi utforma samhället utifrån behov och förutsättningar.

Det ska kvitta varifrån du kommer, hur gammal du är och om du har en funktionsnedsättning.

Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet
Om man lever med en funktionsnedsättning så ska man ha jämlika förutsättningar att ta del av samhället och kunna nyttja det som vi gemensamt har.

Så är det ju inte i dag, och så har det aldrig varit.

Funktionshinderpolitiken handlar om att identifiera de problem som gör att man har andra förutsättningar och försöka förändra dem.

Speaker:
Vi måste kontinuerligt arbeta för att göra verksamhetens olika delar mer tillgängliga.

Man kan öka den fysiska tillgängligheten och göra digital information tillgänglig.

Det innebär ett internt arbete, som att inkludera frågor om tillgänglighet i arbetsmiljöarbetet och vid rekrytering och upphandling.

För att arbetet ska bli effektivt måste det grundas på verkliga behov.

Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet
Det finns bara ett sätt och det är att ta reda på vilka som ska ta del av det vi gör och sen tillsammans med dem säkerställa att det fungerar.

Jenny Nilsson barnombud, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Det handlar om rättighetsperspektivet: de har rätt till att ha dialog med oss.

Så ser vi till att det blir rätt från början, att deras synpunkter är med i vårt arbete.

Speaker:
Möjligheten till delaktighet baseras inte på en enskild händelse eller insats.

Vi måste se till hela livet.

Lena Ceesay kommunikatör, Upphandlingsmyndigheten
Funktionsförmåga varierar över tid.

Du kan ha en medfödd funktionsnedsättning, förvärva en funktionsnedsättning eller ha en tillfällig funktionsnedsättning. Samhället ska funka för alla.

Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet
Vi ska skapa ett system som är så relevant att det finns en vilja från medborgarna att långsiktigt stödja och betala för det vi gör.

Det är en del av demokratin, så det är en väldigt viktig fråga.

Andreas Richter enhetschef, Post och telestyrelsen
Det är ett långsiktigt åtagande att förbättra samhället genom att skapa jämlika förhållanden och göra myndighetsarbetet effektivt.

Vi använder skattemedel, och de ska användas effektivt.