Hoppa till innehållet

Om utbildningen

Om utbildningen

Det är myndigheten för Myndigheten för delaktighet (MFD) som har tagit fram Delaktighetsguiden. Syftet med utbildningen är i första hand att de myndigheter som berörs av den nationella funktionshinderspolitiska strategin ska få mer kunskap om området. Men även andra som vill lära sig mer om funktionshinderspolitiken kan ha användning av utbildningen.

Vi vill tacka referensgruppen som har deltagit i arbetet med att ta fram utbildningen. Ett stort tack riktar vi även till de personer som har låtit sig intervjuas i filmerna.

MFD uppdaterar och utvecklar utbildningen löpande. Om du har synpunkter får du gärna lämna dem till strategi@mfd.se.

Du kan också anmäla dig till MFD:s nyhetsbrev om strategin om du vill få uppdateringar om det senaste inom området. Klicka på knappen här nedanför för att komma till MFD:s sida om strateginyhetsbrevet.

MFD:s strateginyhetsbrev