Hoppa till innehållet

Tillgänglighetsredogörelse för Delaktighetsguiden

Här beskriver vi hur webbplatsen delaktighetsguiden.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Myndigheten för delaktighet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är tillgänglig fullt ut. Under rubriken ”Innehåll som inte är tillgängligt” finns mer information.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om det finns information på Delaktighetsguiden som du behöver och som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss.

Meddela MFD att du behöver få information i ett alternativt format

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till info@mfd.se
  • ring 08-600 84 00

Svarstiden är normalt ett dygn under vardagar.

​​Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i sajtens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig förvaltning på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Användning utan synförmåga

Att uppdatera inställningar för cookies / kakor kan vara problematisk med skärmläsare eftersom knappen för detta är på engelska.

Videokomponenten kan upplevas svår med skärmläsare när det gäller att välja korrekt videoformat.

I vissa kombinationer av skärmläsare och webbläsare läser länkarna  endast upp alt texten för bilderna i puffar på startsidan och ej länktexten.

Användning med nedsatt syn

Inga anmärkningar.

Användning med nedsatt färgseende

Inga anmärkningar.

Användning utan hörsel

Inga anmärkningar.

Användning med nedsatt hörsel

Inga anmärkningar.

Användning utan röstförmåga

Inga anmärkningar.

Användning med nedsatt finmotorik eller styrka

För användare som använder tangentbord eller motsvarande hjälpmedel är det svårt att uppdatera inställningarna för cookies / kakor i vissa webbläsare eftersom den visuella fokusmarkeringen är bristfällig.

I vissa fall kan även den visuella fokusmarkeringen hamna bakom menyn vilket försvårar att förstå vart man befinner sig i innehållet.

Användning med nedsatt rörlighet

Se ovan, Användning med nedsatt finmotorik eller styrka

Användning med känslighet för flimmer

Inga anmärkningar

Användning med kognitiv nedsättning

Funktionen “Förnya samtycke” som hanterar inställningar för cookies / kakor kan upplevas som otydlig och svåra att tolka.

Hur vi testat appen

Vi har testat Delaktighetsguiden tillsammans med Axess Lab som har gjort en bedömning utifrån WCAG 2.1 AA. Vi använder löpande en extern tjänst för att utvärdera webbplatsens prestanda och tillgänglighet.

Senaste bedömningen gjordes den 7 juni 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 7 juni 2022.