Hoppa till innehållet

Kapitel 2, introduktion

Vi gör politiken till verklighet

I kapitel 1 fick du lära dig varför funktionshinderspolitiken finns och att det är viktigt att vi arbetar med den. Arbetet kan se olika ut och gå till på olika sätt beroende på var du jobbar och vilken roll du har. I det här kapitlet får du lära dig mer om hur arbetet kan gå till.

Tillämpa arbetssätten

De fyra arbetssätten som presenteras i kapitel 1 är centrala i arbetet med att genomföra funktionshinderspolitiken. Det går att applicera arbetssätten på flera olika områden som är relevanta för myndigheter. De är utgångspunkten för hur vårt arbete kan gå till, rent konkret.

I de kommande avsnitten i det här kapitlet får du lära dig mer om några sådana områden. Du kan klicka på dem i listan här nedanför eller gå fram och tillbaka mellan avsnitten genom att klicka på knapparna längst ner på varje sida.