Hoppa till innehållet

Handledning

Om handledningen

Här hittar du en handledning som du kan ha nytta av om du ska hålla utbildning i grupp eller vill diskutera frågor om funktionshinderspolitiken på din arbetsplats kopplat till webbutbildningen Delaktighetsguiden. Du behöver inte ha några förkunskaper för att använda handledningen, förutom att du bör ha gått igenom webbutbildningen.

Handledningen är tänkt att vara ett stöd för dig som ska utbilda i grupp med utgångspunkt i webbutbildningen, till exempel som kompetensutveckling för personalen eller vid gruppdiskussioner på arbetsplatsträffar. Den passar oavsett om du själv är chef eller medarbetare som arbetar på en myndighet. Kanske vill du informera och stötta dina medarbetare eller studenter när det gäller frågor om funktionshinderspolitiken, eller så kanske du vill få igång ett samtal om ämnet med dina kollegor.

Handledningen innehåller övningar kopplade till texter och filmer i webbutbildningen. Du väljer själv ut de övningar som passar din grupp och kan på så sätt anpassa både innehåll och tidsåtgång efter förutsättningarna på just din arbetsplats.

Ladda ner handledningen

Ladda ner handledningen