Hoppa till innehållet

Kapitel 2, avsnitt 3 - Upphandling

Andra avsnitt i kapitel 2

Det här är avsnitt 3. Klicka på en länk nedan för att gå direkt till något av de andra avsnitten i kapitel 2.

Avsnitt 1 – Tillgänglig verksamhet 
Avsnitt 2 – Tillgänglig kommunikation
Avsnitt 3 – Upphandling (det här avsnittet)
Avsnitt 4 – Dialog
Avsnitt 5 – Barnrätt och jämställdhet

Upphandling

Produkter, program och tjänster som myndigheten köper in enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) ska vara tillgängliga och användbara för så många som möjligt. Genom att utgå från behovet hos användarna och systematiskt ställa krav på tillgänglighet i upphandlingar kan man säga att ni arbetar enligt arbetssättet universell utformning. På så sätt kan ni förebygga problem och slippa anpassa otillgängliga lösningar i efterhand. Det är både mer ekonomiskt och ett sätt att bidra till ett samhälle som är tillgängligt för alla.

På din myndighet kan ni ställa krav på tillgänglighet på flera sätt. Ni kan till exempel göra det vid avrop från ramavtal, i avtal med konsulter och när ni köper in förbrukningsvaror, möbler och kontorsutrustning. Det går också att ställa krav på tillgänglighet om ni ska bygga eller hyra nya lokaler.

I vissa fall är det enklare att ställa krav än i andra. När det gäller till exempel lokaler och webbplatser har ni kanske kompetensen internt för att kunna ställa krav, eftersom ni vet vad som krävs för att lösningen ska bli tillgänglig. I andra fall kan ni behöva be dem som lämnar anbud att förklara hur de kan tillgängliggöra det som ska köpas in.

Tips från Upphandlingsmyndigheten

Film: Tips från Upphandlingsmyndigheten

Ellionor Triay Strömvall, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten: Tillgänglig upphandling ska fungera för alla. Produkter och tjänster som köps in ska kunna användas av alla. Upphandling är viktigt för hela verksamheten. Man köper in saker som ska användas av personalen, men många saker ska användas av allmänheten, så det är en fråga om rättvisa. De 800 miljarder kronor som vi upphandlar för varje år ska användas på ett rättvist sätt och alla ska kunna ta del av det.

Först måste man fundera på vilka man upphandlar för. Vilka ska använda det som vi köper in? Och vilka använder det inte? Vilka vill vi ska använda det? Är det så att vi genom inköpsprocessen utesluter potentiella användare?

En utmaning i offentlig upphandling är att många inte vet att det är ett lagkrav. Det står i upphandlingslagstiftningen att när man köper in saker som ska användas inom organisationen eller av allmänheten ska man ta hänsyn till alla användares behov, däribland personer med funktionsnedsättning.

Det kan vara svårt, så det är viktigt att samarbeta i de här frågorna. En upphandlare ska upphandla väldigt många olika saker. Det är svårt att vara expert på allt från möbler till elbilar, så ta hjälp av personer i organisationen som har kunskap om tillgänglighetsfrågor. Tycker man att det är svårt så finns bland annat Upphandlingsmyndigheten som stöd. Vi har mycket stöd och man kan också ringa in. Och, som sagt, samarbeta: fråga andra personer inom organisationen och ta hjälp av experter hos olika funktionsrättsorganisationer.

Ikon - interaktion Interaktion

Upphandla för fler

I den här övningen får du fundera på hur man kan koppla arbetet med tillgänglighet vid upphandlingar till de fyra arbetssätten. Läs igenom beskrivningen av situationen här nedanför och klicka sedan på Nästa.

Situationen

Du jobbar på en större myndighet som ska köpa in nya datorer till många av medarbetarna. I samband med upphandlingen inför köpet planerar ni att ställa krav på att leverantörerna kan hjälpa er att välja produkter som fungerar för så många av medarbetarna som möjligt. Ni kommer alltså att utgå från arbetssättet universell utformning.

Vad tror du?

Vad mer kan ni göra för att öka tillgängligheten i samband med upphandlingen?

Välj ett eller flera alternativ och klicka sedan på Visa återkoppling.

Återkoppling

Det stämmer! Genom att låta leverantörerna komma med förslag på lösningar och genom att undersöka vilka tillgänglighetsbrister medarbetarna upplever idag kan ni ställa bättre krav under upphandlingen. På så sätt kan ni se till att datorerna ni köper fungerar för alla medarbetare på en gång, oavsett vilka behov som finns.

Återkoppling

Det stämmer inte riktigt. Genom att låta leverantörerna komma med förslag på lösningar och genom att undersöka vilka tillgänglighetsbrister medarbetarna upplever idag kan ni ställa bättre krav under upphandlingen. På så sätt kan ni se till att datorerna ni köper fungerar för alla medarbetare på en gång, oavsett vilka behov som finns.