Hoppa till innehållet

Delaktighet handlar om att ha möjlighet att vara med i ett sammanhang eller en grupp. Den som är delaktig kan både delta och själv vara med och påverka sammanhanget eller gruppen. Delaktighet handlar också om att självständigt kunna välja, välja bort och använda det som samhället erbjuder.