Hoppa till innehållet

Dialog handlar om att prata med medborgarna. I webbutbildningen används begreppet i relation till aktiv involvering, som är det begrepp som används i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Begreppen samråd, inflytande och delaktighet ligger också nära.