Hoppa till innehållet

Ordet intersektionalitet kommer från engelskans intersection, som betyder vägkorsning eller skärning. Man kan använda ett intersektionellt perspektiv när man granskar olika maktstrukturer för att se hur de samverkar och skapar ojämlikhet.