Hoppa till innehållet

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur offentliga aktörer ska göra inköp, bland annat för att offentliga medel ska användas så effektivt som möjligt. I lagen står det bland annat så här: ”När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.”

Läs mer i lagtexten.