Hoppa till innehållet

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning innebär att de på lika villkor som andra har tillträde till den fysiska miljön, transporter och anläggningar samt tillgång till information, kommunikation, varor, produkter och tjänster. Tillgänglighet är en förutsättning för att många personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhället.